Stel de grootte van de letters in.

U kunt de grootte van de letters op het scherm zelf vergroten of verkleinen op een van de volgende manieren:

Met muis en toetsenbord

 1. Houdt de Ctrl-toets ingedrukt.
 2. Scroll tegelijk met het scroll-wieltje van de muis omhoog om de letters te vergroten. Scroll omlaag om te verkleinen.

Met toetsenbord

 1. Houdt de Ctrl-toets ingedrukt.
 2. Druk tegelijk op de + toets om de letters te vergroten. Druk op de - toets om de letters te verkleinen. Druk op de 0-toets voor de standaard grootte.

Met laptop

 1. Houdt de Ctrl-toets ingedrukt.
 2. Druk tegelijk op de + toets om de letters te vergroten. Druk op de - toets om de letters te verkleinen. Druk op de 0-toets voor de standaard grootte.
&
&

&
&

&

Aanvragen pgb

Indicatie

Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft kunt u mogelijk zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Om een pgb-Wlz te krijgen heeft u een indicatie nodig. Dit is een besluit waarin staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel. U kunt deze indicatie aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of u Wlz-zorg nodig heeft.

Als u een Wlz-indicatie krijgt kunt u kiezen voor zorg in natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (pgb).

Als u geen blijvende intensieve zorg nodig heeft bespreek dan uw zorgvraag met uw huisarts of ga naar het Wmo-loket of het loket voor jeugdzorg in uw gemeente. 

Wanneer komt u niet in aanmerking voor een pgb?

U komt niet in aanmerking voor een pgb wanneer u geïndiceerd bent voor een van de volgende zorgpakketten

 • herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging (ZP 9B VV);
 • wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep (ZP 3 LVG);
 • wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding (ZP 4 LVG)
 • besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding (ZP 5 LVG)
 • behandeling in een SGLVG behandelcentrum (ZP SGLVG)
 • Voortgezet verblijf GGZ met behandeling (ZP GGZ-B)
 • geïndiceerd bent voor een zorgpakket ZP 4 – 7 VV en 4 – 8 VG en er geen sprake is van gewaarborgde hulp. Een verklaring gewaarborgde hulp met toelichting vindt u hier.

Als u geen recht heeft op een pgb, kunt u wel in aanmerking komen voor zorg in natura. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Zorgregistratie en -bemiddeling via telefoonnummer (010) 242 27 45 of e-mail zorgregistratie@dsw.nl. De medewerkers van het team kunnen bemiddelen bij het vinden van een zorg-in-natura-aanbieder.

Aanvraagprocedure pgb

Wanneer u een Wlz-indicatie heeft gekregen, dan kunt u kiezen tussen zorg in natura of een pgb. Kiest u voor een pgb en voldoet u aan de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen, dan ontvangt u een aanvraagformulier pgb. Na ontvangst van het aanvraagformulier beoordelen wij uw aanvraag. Bij een positieve beoordeling nodigt het zorgkantoor u uit voor een bewustekeuzegesprek op kantoor. Onze medewerkers bespreken met u de werkwijze van het pgb en gaan na of het pgb voor u een geschikte keuze is. Wij hanteren hierbij een vastgesteld beleid.

Binnen 14 dagen na het gesprek hoort u of u in aanmerking komt voor een pgb. Als blijkt dat het pgb voor u een bewuste en geschikte keuze is ontvangt u een toekenningsbeschikking pgb. In deze beschikking staat welk budget u krijgt en voor welke periode dit budget geldt. 

Meer informatie

Meer informatie over het aanvragen van een pgb is te vinden in de folder Persoonsgebonden budget: Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen van het Zorginstituut Nederland.

Als u verder nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met het team pgb van het zorgkantoor, telefoon (010) 242 27 46, e-mail pgb@dsw.nl.