Stel de grootte van de letters in.

U kunt de grootte van de letters op het scherm zelf vergroten of verkleinen op een van de volgende manieren:

Met muis en toetsenbord

 1. Houdt de Ctrl-toets ingedrukt.
 2. Scroll tegelijk met het scroll-wieltje van de muis omhoog om de letters te vergroten. Scroll omlaag om te verkleinen.

Met toetsenbord

 1. Houdt de Ctrl-toets ingedrukt.
 2. Druk tegelijk op de + toets om de letters te vergroten. Druk op de - toets om de letters te verkleinen. Druk op de 0-toets voor de standaard grootte.

Met laptop

 1. Houdt de Ctrl-toets ingedrukt.
 2. Druk tegelijk op de + toets om de letters te vergroten. Druk op de - toets om de letters te verkleinen. Druk op de 0-toets voor de standaard grootte.
&
&

&
&

&

PGB aanvragen

Indicatiestelling

Om in aanmerking te komen voor AWBZ-zorg moet eerst worden vastgesteld of u inderdaad zorg nodig hebt, en zo ja, welke soort zorg en hoeveel. Dat wordt indicatiestelling genoemd. Er zijn twee indicatieorganen, die verantwoordelijk zijn voor de indicatiestelling voor AWBZ-zorg:

Beperking aanspraken op PGB

Vanaf 2013 is de toegang tot het PGB-AWBZ verruimd ten opzichte van 2012. Toch komt niet iedereen in aanmerking voor een PGB. U komt niet in aanmerking voor een PGB als:

 • U een indicatie heeft voor alleen de functie begeleiding voor minder dan 10 uur per week (één dagdeel begeleiding groep telt daarbij als één uur);
 • De zorgvraag volgens het indicatiebesluit korter dan één jaar zal duren;
 • U geïndiceerd bent voor de zorgzwaartepakketten (ZZP) 9B VV, 4 LVG, 5 LVG, 1 SGLVG of B GGZ.

Als u door deze maatregelen geen aanspraak maakt op een PGB, komt u wel in aanmerking voor zorg in natura. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Zorgregistratie en -bemiddeling via telefoonnummer (010) 242 27 45 of e-mail zorgregistratie@dsw.nl. De medewerkers van het team kunnen bemiddelen bij het vinden van een zorg-in-natura aanbieder.

Aanvraagformulier PGB

Wanneer u een indicatie heeft gekregen, dan kunt u kiezen tussen zorg in natura of een PGB. Kiest u voor een PGB en voldoet u aan de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor een PGB, dan nodigt het zorgkantoor u uit voor een bewust keuzegesprek op kantoor. Aan de hand van een vragenlijst stellen de medewerkers PGB vast of de keuze een bewuste en geschikte keuze is. Het zorgkantoor hanteert hierbij een vastgesteld beleid. Als blijkt dat het een bewuste en geschikte keuze is, stuurt het zorgkantoor u een aanvraagformulier PGB.

Dit formulier moet u volledig invullen en terugsturen naar het zorgkantoor. Als bijlagen moet u de volgende gegevens meesturen:

 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart);
 • Een kopie van de belastingaanslag / jaaropgave 2012;

Het zorgkantoor beoordeelt vervolgens uw aanvraag en budgetplan. Bij een positieve beoordeling ontvangt u een toekenningsbeschikking PGB. In deze beschikking staat vermeld welk budget u krijgt, voor welke periode dit budget geldt.

Meer informatie

Meer informatie over het aanvragen van een PGB is te vinden in de folder Persoonsgebonden budget: Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen van het Zorginstituut Nederland. Als u verder nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met het team PGB van het zorgkantoor. De medewerkers van dit team zijn te bereiken via telefoonnummer (010) 242 27 46 of e-mail pgb@dsw.nl.