Stel de grootte van de letters in.

U kunt de grootte van de letters op het scherm zelf vergroten of verkleinen op een van de volgende manieren:

Met muis en toetsenbord

  1. Houdt de Ctrl-toets ingedrukt.
  2. Scroll tegelijk met het scroll-wieltje van de muis omhoog om de letters te vergroten. Scroll omlaag om te verkleinen.

Met toetsenbord

  1. Houdt de Ctrl-toets ingedrukt.
  2. Druk tegelijk op de + toets om de letters te vergroten. Druk op de - toets om de letters te verkleinen. Druk op de 0-toets voor de standaard grootte.

Met laptop

  1. Houdt de Ctrl-toets ingedrukt.
  2. Druk tegelijk op de + toets om de letters te vergroten. Druk op de - toets om de letters te verkleinen. Druk op de 0-toets voor de standaard grootte.
&
&

&
&

&

Vergoedingsregeling persoonlijke zorg (VPZ)

Vanaf 2012 bestaat er een nieuwe regeling: de Vergoedingsregeling persoonlijke zorg (VPZ). Deze regeling is bedoeld voor mensen met een indicatie voor extramurale zorg (zorg zonder verblijf), die een complexe zorgvraag hebben. Met de VPZ krijgen zij een individueel budget voor het inkopen van zorg. De vergoedingsregeling kent dezelfde tarieven als het PGB-AWBZ.

Komt u in aanmerking voor VPZ?

Niet iedereen komt in aanmerking voor de Vergoedingsregeling persoonlijke zorg. U kunt alleen een VPZ aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent niet voor verblijf (een ZZP) geïndiceerd
  • U heeft een indicatie van 10 uur per week of meer
  • De benodigde zorg kan niet door een zorg-in-natura-aanbieder geleverd worden

Het 10-uurscriterium geldt niet voor bewoners van een ADL-woning; deze mensen komen sowieso in aanmerking voor de VPZ.

Hoe berekent u of u een indicatie van 10 uur per week of meer hebt?

Voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding individueel neemt u het gemiddelde aantal uren per week uit de omrekentabel. Eén dagdeel begeleiding groep telt als één uur. De functie kortdurend verblijf wordt niet meegeteld.

Meer informatie over en voorbeelden van de berekening vindt u in de folder Persoonsgebonden budget: Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen van het Zorginstituut Nederland.

Hoe gaat u na of een zorg-in-natura-instelling de benodigde zorg kan leveren?

Om te bepalen of een bestaande zorg-in-natura-instelling de benodigde zorg kan leveren, kunt u navraag doen bij de zorginstellingen in uw omgeving. U kunt ook contact opnemen met het team Zorgregistratie en Zorgbemiddeling via telefoonnummer (010) 242 27 45 of e-mail zorgregistratie@dsw.nl. De medewerkers van dit team kunnen tevens bemiddelen bij het vinden van een zorg-in-natura-aanbieder.

Hoe verder als u aan de voorwaarden voor de VPZ voldoet?

Als u denkt aan de voorwaarden voor de VPZ te voldoen, neem dan contact op met het team Zorgregistratie en Zorgbemiddeling via telefoonnummer (010) 242 27 45 of e-mail zorgregistratie@pgb.nl. De medewerkers van dit team beoordelen dan of u daadwerkelijk aan de voorwaarden voldoet. Is dit het geval, dan starten zij de aanvraagprocedure (deze werkt hetzelfde als de aanvraag PGB). Het team PGB beoordeelt vervolgens uw aanvraag. Bij een positieve beoordeling ontvangt u een toekenningsbeschikking PGB/VPZ. In deze beschikking staat vermeld welk budget u krijgt, voor welke periode dit budget geldt en wanneer het bedrag op uw rekening wordt overgemaakt. Afhankelijk van de hoogte van uw PGB gebeurt dit maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of in één keer (zie voor meer informatie de pagina over de betaalfrequentie PGB).

Meer informatie

Voor meer informatie over de VPZ kunt u contact opnemen met het team PGB via telefoonnummer (010) 242 27 46 of pgb@dsw.nl.